ห้างทองลายทอง

ชั้น G (ห้อง : SHP070C)

ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ลายสวยๆ รูปแบบทันสมัย

G Floor