ห้างทองเพชรทองใบ

ชั้น G (ห้อง : SHP073)

ร้านจำหน่ายเครื่องประดับทอง

G Floor