เทไท

ชั้น B (ห้อง : KIO060)

ชั้น B โซน เซ็นทรัล

B Floor