ธนาคารออมสิน

ชั้น 2 (ห้อง : PLZ.2.SHP043)

 

2 Floor