ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ชั้น 2 (ห้อง : SHP026B)

 สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานฝันบ้านหลังแรก-หลังใหม่ ด้วย สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ สินเชื่อบ้าน ธอส.

2 Floor