ธนาคารซีไอเอ็มบี/ CIMB BANK

ชั้น G (ห้อง : SHP080-81)
G Floor