โรงเรียนดนตรียามาฮ่าป๊อปปูล่ามิวสิครังสิต

ชั้น 2 (ห้อง : SHP044A,45C)

โรงเรียนสอนดนตรี

2 Floor