โรงเรียนสอนศิลปะต้นศิลป์

ชั้น 3 (ห้อง : FCS106,123)

สอนศิลปะเด็ก-ผู้ใหญ่ สอนวาดการ์ตูน วาดเส้น สีน้ำ สีน้ำมัน ติวศิลปะสำหรีบน้องๆ ม.4-ม.6

3 Floor