โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์ปิง

ชั้น 3 (ห้อง : FCS119)

โรงเรียนกวดวิชา

3 Floor