เมซโซ่

ชั้น 1 (ห้อง : KIO029)

ร้านกาแฟสด เบเกอร์รี่

1 Floor