แม่บ้านคลองหลวง

ชั้น B (ห้อง : KIO064)

ชั้นB. โซนเซ็นทรัล

B Floor