โรงเรียนเสริมความรู้รังสิต

ชั้น 3 (ห้อง : FCS205)

สถาบันกวดวิชา

3 Floor