มะขามทรงเครื่องไร้เม็ดและกล้วยฉงน

ชั้น B (ห้อง : KIO066)

มะขามทรงเครื่องไร้เม็ดและกล้วยฉงน

B Floor