โฟนทูเน็ท

ชั้น 3 (ห้อง : ITK012)

ร้านจำหน่ายโทรศัพท์

3 Floor