เจ๋ง เจ๋ง โมบิลโฟน

ชั้น 3 (ห้อง : ITK017)
3 Floor