เทคนิคโมบาย

ชั้น 3 (ห้อง : ITK021)

ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ

3 Floor