เล็ก เล็ก โมบาย

ชั้น 3 (ห้อง : ITK023)

ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ

3 Floor