สมยศ

ชั้น B (ห้อง : KIO069)

ชั้นB. ฝั่งเซ็นทรัล

B Floor