เอสเค.เทเลคอม

ชั้น 3 (ห้อง : ITS011)

ด้วยประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ที่สั่งสมมายาวนานมากกว่า 10 ปี จนธุรกิจเติบโตครอบคลุมงานด้านระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ในที่สุด

3 Floor