โชคดีตลอด 888 / Lucky Forever 888

ชั้น 3 (ห้อง : ITS018)

บริการ : ซ่อม   ซื้อ - ขาย - แลกเปลื่ยน - รับฝาก - พร้อม บริการอะใหล่

โทรศัพท์มือถือ ทุกชนิด  คอมพิวเตอร์   MAC - Windows - กล้อง Digital
ปลดล็อค อัพเกรด  (กู้ข้อมูลทุกชนิด)
รับซื้อ - ขาย ซาก โทรศัพท์มือถือ - คอมฯ - กล้อง Digital ทุกสภาพ

3 Floor