28ทเวนตี้เอ้กโมบาย

ชั้น 3 (ห้อง : ITS021)

ร้านขายส่งโทรศัพท์มือถือ

3 Floor