รักชัวร์ลี่โฟน

ชั้น 3 (ห้อง : ITS057,060)
3 Floor