ห่อหมก-ข้าวเหนียวปิ้ง

ชั้น B (ห้อง : KIO097B)
B Floor