ฟิตเนสเฟิรส์ท

ชั้น 3 (ห้อง : FIT004)

คุณสามารถใช้บริการเครื่องมือออกกำลังกายใหม่ล่าสุด ทำให้คุณฟิตสุขภาพดีไปกับเพื่อน หรือครูฝึกส่วนตัวของคุณได้เป็นอย่างดี.

3 Floor