ศูนย์จัดฟัน ทันตกรรมฟิวเจอร์

ชั้น 1 (ห้อง : SHP025B)

ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรที่ให้การรักษาโดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการทางทันตกรรมกว่า 25 ปี

1 Floor