คงคาแมนูแฟคเจอร์เรอร์

ชั้น 2 (ห้อง : SHP006B)

เฟอร์นิเจอร์ไม้ในสไตล์จีน สไตล์ประยุกต์ หลากหลายสไตล์ในการตกแต่ง

2 Floor