ธนากรทอดมันและไส้กรอกอีสาน

ชั้น B (ห้อง : KIO108C)
B Floor