วีมิวสิค

ชั้น 3 (ห้อง : ITS035)

 ร้านค้าเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด

3 Floor