สะเต๊ะ ลือ คุณยาย สูตรโบราณ

ชั้น B (ห้อง : KIO108I)
B Floor