สมชัยดนตรีไทย

ชั้น B (ห้อง : KIO038)

ดนตรีบรรเลง ค้างคาวกินกล้วย, แร้งกระพือปีก, พม่ารำขวาน, พม่ากลองยาว,

B Floor