ทักโกกิ ไก่ทอดเกาหลี

ชั้น B (ห้อง : KIO108J)
B Floor