ผลผึ้งหลวง

ชั้น B (ห้อง : SHP002B)

ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวง

B Floor