บางกอกบลูพรินต์เซอร์วิส / BANGKOK BLUE PRINT

ชั้น B (ห้อง : SHP003)
B Floor