ลำเทียน เด็นตัล คลีนิค

ชั้น B (ห้อง : SHP004A)

คลินิกทันตกรรม

B Floor