พีแอนด์เอฟ ซุปเปอร์ดรัก

ชั้น B (ห้อง : SHP008B)

ร้านเภสัชภัณฑ์/ร้านขายยา

B Floor