จักรวาล โฟโต้ คาเมร่า

ชั้น B (ห้อง : SHP012B)
B Floor