อีซูซุ

ชั้น B (ห้อง : SHP035)

ศูนย์รถยนต์

B Floor