ไดโซะ

ชั้น B (ห้อง : SHP061-063)

จำหน่ายสินค้าจากญี่ปุ่นในราคา 60 บาท ทุกชิ้น

B Floor