คอฟฟี่ เวิลด์

ชั้น 1 (ห้อง : KIO018)
ชั้น 2 (ห้อง : KIO034)
ชั้น 3 (ห้อง : ITK027)
ชั้น B (ห้อง : 00000)

ร้านกาแฟ

1 Floor
2 Floor
3 Floor
B Floor