เอกชัยสาลี่สุพรรณ/ekachai

ชั้น B (ห้อง : KIO160)
เบเกอรี่, สาลี่, ของฝากจากสุพรรณบุรี
B Floor