กนกวรรณของฝาก

ชั้น B (ห้อง : KIO161)

ของฝากจากที่ต่างๆ เช่น โมจินครรสวรรค์, เบเกอรี่แปดริ้ว, วุ้นคุณเก๋ + สาคูแคนตาลูป

B Floor