เคเคนสเต็ก 69

ชั้น B (ห้อง : SHP044B)

สเต็กชนิดต่างๆ

B Floor