ฟาร์มผึ้งลัดดา

ชั้น B (ห้อง : KOI162)
จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผึ้ง น้ำผึ้งผสมมะนาว
B Floor