สุคิยะ

ชั้น G (ห้อง : PLZ.G.SHP004A)

เจ้าราชาแห่งข้าวหน้าเนื้อ (ญี่ปุ่น)

G Floor