ลาวญวน บายตำมั่ว

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.SHP002A)

อาหารรสจัด ถนัดเรื่องตำ

B Floor