โคโค่ เฟรช ที แอนด์ จุ๊ส

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.KIO071)
เครื่องดื่มชาต่างๆ น้ำผลไม้
B Floor