แอสเทอร์สปริง

ชั้น G (ห้อง : PLZ.G.SHP024)

ศูนย์สุขภาพผิวมืออาชีพมาตรฐานระดับสากล

G Floor