ทัคคาลบี้

ชั้น G (ห้อง : PLZ.G.SHP.061A)

ร้านอาหารเกาหลี กระทะร้อน

G Floor