คลีนสแควร์

ชั้น 2 (ห้อง : ลานจอดรถ ฝั่งเซ็นทรัล)

คาร์แคร์

2 Floor