ตำแหล

ชั้น B (ห้อง : SHP053)

อาหารและเครื่องดื่ม,ของที่ระลึกดารา

B Floor